Sociale Hygiëne

sociale-hygieneDe overheid heeft volgens de Drank- & Horecawet wettelijk bepaald dat er, binnen bedrijven waar alcohol geschonken en/of verkocht wordt, altijd minimaal 1 medewerker in het bezit moet zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne. Ondernemers, bedrijfsleiders en beheerders moeten zelf ook in het bezit zijn van deze verklaring.

Technieken

Obers Cre-Eet bereidt in samenwerking met Driessen Hygiëne Totaal deelnemers in twee sessies op voor dit examen. In de eerste sessie gaan we puntsgewijs door de theorie heen. De deelnemers krijgen kijk- en denkvragen mee, die in de tweede sessie aan de orde komen. Dan wordt een proefexamen gemaakt. Wie dat met een voldoende afsluit, kan naar het examen. Wie het niet haalt, krijgt een extra examentraining met speciale aandacht voor de onderdelen die nog niet voldoende waren.

Training op maat

De training Sociale Hygiëne kan afgesloten worden met een erkend examen bij Stichting
Vakbekwaamheid Horeca. Dit schriftelijk examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Tijdens onze cursus worden de deelnemers op alle onderdelen van het SVH-examen voorbereid. Indien gewenst, kunnen wij deze voor u regelen en in verband met de zwaarte van het examen adviseren wij uw vrijwilligers alleen de training te laten volgen.